O‘zbekiston fuqarolari uchun AKFA universitetida ta’lim olish:

Tibbiyot yo‘nalishi (Tibbiyot kolleji)  - 58.000.000 – bir yil uchun / 29.000.000 – semestr uchun -  so‘mda